if you are looking for something that is less expensive to advertise or earn some money yourself then I have a few good sites here

free 1000 vieuws. 

http://freeadsystem.net/?ref=3065

 

als je wat zoekt dat minder duur is voor te adverteren of zelf wat geld mee te verdienen dan heb ik hier paar goede sites

build your city

get a fixed income

and get real money for it.

https://elvengold.com/r/394123

bouw je stad

krijg een vast inkomen 

en krijg er echt geld voor.

https://elvengold.com/r/394123

you only need a few minutes a day for it. just buy a few birds then collect your eggs every day and possibly already sell them https://golden-farm.biz/?r=857169

je hebt er maar per dag paar min voor nodig makkelijk verdiend. gewoon paar vogels kopen dan elke dag je eieren rapen en eventueel al verkopen
https://golden-farm.biz/?r=857169

hashing ad space

Earn crypto currency with us daily revolutionary coin system.

It is the act of viewing advertisements that "mark" crypto tokens.

You look at advertisements, you coin Asimi

also good to advertise 

 

https://www.hashingadspace.com/register.php?ref=black

hashing ad space

Verdien dagelijks crypto-valuta met ons 
revolutionaire muntsysteem. 
Het is de handeling van het bekijken van advertenties die crypto-tokens "markeren". 
Je kijkt naar advertenties, je muntt Asimi

ook goed voor te adverteren

https://www.hashingadspace.com/register.php?ref=black

surf. be

Only high-quality traffic

Our algorithms do not filter users using the extension fairly

We send money back to the advertiser for bad traffic on sites of webmasters

https://surfe.be/148718

surf. be

Alleen hoogwaardig verkeer

Onze algoritmen filteren gebruikers die de extensie gebruiken niet eerlijk

We sturen geld terug naar de adverteerder voor slecht verkeer op sites van webmasters

https://surfe.be/148718